Castra Management Services & Trade

Naamgeving

De naamgeving Castra is een directe afgeleide van de achternaam Marskamp.

De naamgeving dateert al van 170 na Chr.
Op de Ermelose Heide bevindt zich het enige Nederlandse exemplaar van een Romeins Marskamp. Dit kamp is het enig bekende exemplaar van een Romeins Marskamp in Nederland.

Een Marskamp wordt ook wel Castra of Castra aestive (zomerkamp) genoemd.
In de Romeinse krijgskunst worden Zomerkampen of castra aestivia slechts één of enkele nachten bewoond (cf. marskampen) en dienen als uitvalbasissen voor een offensieve oorlogscampagne.

Kort samengevat, “Castra (mv) of castrum, (ev)” was de benaming voor een Romeins legerkamp.

Hier houdt echter de verklaring nog niet op. 
Een Castra werd namelijk aangelegd voor tijdelijk gebruik, opgebouwd volgens een vaste indeling, doet dienst als uitvalbasis en geeft bescherming tijdens het niet actief zijn. De Castra werd situationeel aangepast aan de omstandigheden en de duur die men er verbleef.

Terugkomend op Castra Management Services & Trade, beoogt zij haar doelstelling te bereiken om samen met u en uw organisatie een tijdelijke invulling te geven. Afhankelijk van die invulling zal er meer of minder opgebouwd worden om die dienst te leveren die dan van toepassing is.
Dat de invulling volgens een vast stramien loopt, een kapstok, zoals het EFQM heeft, geeft een nodige routine, kennis en houvast, in niet routinematige werkzaamheden.

Zoals de informatie van het marskamp te Ermelo doeltreffend de beoogde doelstellingen van Castra Management Services & Trade, zelfs na een zeer lange periode (2000 jaar), aangeeft,

"Totdat je aandachtig kijkt! Bij nauwkeurige bestudering - en met kennis van zaken - tekenen de contouren zich eigenlijk nog verbazingwekkend duidelijk af";

Bronnen:

- Wikipedia

http://nl.wikipedia.org/wiki/Castra
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomerkamp_(Romeins_leger)

- Romeins Marskamp op de Ermelose heide

http://www.fectio.org.uk/sites/ermelo2001nl.htm

- Gemeente Ermelo, Marskamp

http://www.ermelo.nl/tProjecten/detail.aspx?pKey1=206141676