Castra Management Services & Trade

Doelstelling

Castra Management Services & Trade, heeft als doelstelling het leveren van Organisatie advies, Business Consultancy en Management activiteiten op Interim, Programma of Project basis.

Het European Foundation Quality Model (EFQM) vormt voor Castra Management Services & Trade een basis voor de activiteiten van de organisatie.
Dit EFQM geeft volgens Castra Management Services & Trade niet voldoende aandacht aan Cultuur en werkomgeving.
Het succes van de activiteiten van een organisatie, dus ook de toepassing van het EFQM, is afhankelijk van een juiste Cultuur, Werkgever/Werknemer relaties, Normen en Waarden van de omgeving.
Zonder deze randvoorwaarden zullen alle activiteiten niet die meerjarige, lange termijn en duurzame beoogde resultaten behalen.

De Trade tak is momenteel een tak gericht op de (nabije) toekomst. De mogelijkheid is geschapen, om snel en handelend hierin activiteiten te kunnen ontplooien.