Castra Management Services & Trade

Missie

Samen sterk, focus op het wel bevinden van de gehele organisatie, maar oog voor detail.

Visie

Castra Management Services en Trade beoogt uw sparring partner te zijn.
U kent uw organisatie immers het best. Juist door te sparren, door kritische vraagstelling en andere kijk, wil Castra Management Services & Trade uw blik verruimen op uw organisatie.

Visie op management:

Een visie op management is op verschillende deelgebieden weer te geven en te verwoorden. Vele geleerde heren zijn Castra Management Services & Trade hierin voorgegaan. In de onderstaande speerpunten wordt een uitstekend beeld van Castra’s visie weergegeven.

Management:

"A leader is best when people barely know he exists, not so good when people obey and acclaim him, worst when they despise him. But of a good leader, who talks little, when his work is done, his aim fulfilled, they will say, 'We did this ourselves.'"
- Lao-Tse -

Arbeid:

If you want to build a ship,
Do not bring people together to get wood,
Preparing the work and split the activities,
But teach people to desire for the endless sea.
- A. de Saint-Exupéry -

Relatie:

It is not the cash that fuels the journey to the future,
But the emotional and intellectual energy of every employee.
- Hamel and Prahalad - 

Probleemoplossend:

Problemen moeten een niveau hoger opgelost worden, dan waar ze zich voordoen.
- Albert Einstein -